Ga naar de inhoud

Giften

Giften

Wanneer u een gift of een collecte wilt overmaken vindt u op deze pagina de bankrekeningnummers van onze gemeente:

Rekeningnummer Kerk: NL 14 RABO 0314 7017 53
Rekeningnummer Diaconie: NL 85 RABO 0314 7318 06

Beide rekeningnummers zijn t.n.v. Chr. Ger. Kerk Elburg.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester: penningmeester@cgkelburg.nl