Ga naar de inhoud

Gasten

Gasten

Wij heten u hartelijk welkom in onze kerkdiensten!
Op deze pagina geven wij u een beschrijving over de inhoud van onze kerkdiensten.

Met de kerk der eeuwen komen wij in een traditionele eredienst samen om naar Gods woord te luisteren tot eer van God. Wanneer u binnenkomt wordt u door de koster verwelkomd. Als u wilt meelezen en meezingen ontvangt u een Bijbel en een Psalmboek. Het staat u vrij om te gaan zitten waar u wilt. Aan de ballustraden ziet u op de borden wat we zingen en welk deel uit de Bijbel gelezen en uitgelegd wordt. Voordat de kerkdienst begint, bespeelt de organist het orgel. Wanneer iedereen een plaats heeft ingenomen, komt de kerkenraad binnen en zijn we stil voor gebed. De dominee leidt de kerkdienst. Een ouderling leest voor uit de Bijbel. De diakenen verzamelen de vrijwillige gaven van de kerkleden. Een gift is—vanzelfsprekend—niet verplicht. In onze gebeden danken wij God voor zegen en bidden we voor allerlei noden en zorgen. Tijdens de preek wordt een gedeelte van de Bijbel uitgelegd. In een van de twee diensten wordt een stukje van de leer van de Catechismus behandeld. Er wordt ruim de tijd genomen om de Bijbel en de leer te verklaren. Regelmatig worden in de kerk kinderen gedoopt en wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Stel uw vragen gerust aan een aanwezige als u wat wilt weten. We hopen dat u zich als gast aangesproken voelt in de kerkdienst.