Ga naar de inhoud

Geschiedenis

Geschiedenis

Op deze pagina vindt u meer informatie over de geschiedenis van onze gemeente.

Uit de kerkgeschiedenis over die jaren is bekend dat degenen die zich achter ds. H. de Cock schaarden en de Nederlandse Hervormde Kerk verlieten een zeer moeilijke weg moesten gaan. Zij kregen inkwartiering van soldaten, werden voor de rechter gedaagd, gingen de gevangenis in en hun godsdienstoefeningen in schuren en woningen werden verstoord en verboden. Zo ook in onze stad Elburg!

Ons huidig kerkgebouw, dat enkele keren is verbouwd en uitgebreid, dateert uit 1863, zoals op de voorgevel is aangegeven. De kerk is altijd, zowel qua bouwstijl als inrichting, eenvoudig en sober geweest. Geen historisch orgel of toren hebben de kerk gesierd. Toch gaat er ook aan alle voorbijgangers van ons kerkgebouw een getuigenis uit. De eerste Afgescheidenen spreken nog steeds door het opschrift dat zij in de gevel van de kerk hebben laten aanbrengen:

“VREDE DOOR HET BLOED DES KRUISES”

In een wereld van haat, vijandschap, oorlog en onvrede hebben zij hun stadsgenoten te midden van kerkelijke strijd en onenigheid daarop willen wijzen.

Onderstaand een overzicht van de predikanten die de gemeente hebben gediend:

Ds. S.M. Flesch                       1846-1846
Ds. K. van de Bosch                1847-1848
Ds. A.P. Zweedijk                    1850-1858
Ds. G. W. van Houte                1859-1871
Ds. J. Ponstein (art. 3 K.O.)   1895-1902
Ds. C. Wijdogen                      1903-1910
Ds. A. Gruppen                       1942-1947
Ds. P. Zwier                             1954-1957
Ds. M.S. Roos                         1965-1971
Ds. H. van Leeuwen                1973-1979
Ds. G. Hamstra                        1981-1984
Ds. H.C. van der Ent                1986-1993
Ds. J. Veenendaal                   1995-1999
Ds. M.A. Kempeneers             2003-2012
Ds. J. de Bruin                         2013-2023